Apel IRWŁ do ministra rolnictwa o zmianę zasad szacowania szkód

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ  zaapelował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu zmianę zasad szacowania szkód spowodowanych suszą  w gospodarstwach rolnych.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami w gospodarstwie trzeba mieć 30% strat by otrzymać pomoc. Stwarza to duży problem dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą i roślinną. Gospodarstwa te nie osiągną 30 % strat i nie będą mogły skorzystać z  możliwej pomocy. Łączne obliczanie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej powoduje błędny obraz szkód w gospodarstwie i nie jestem odzwierciedleniem rzeczywistych strat. Wobec powyższego IRWŁ wnioskuje, aby 30% strat dotyczyło danej działki a nie całego gospodarstwa. Nie może być takiej sytuacji, że gospodarstwo, które ma 50 ha, w tym 10 ha upraw i 100% strat, nie otrzymało pomocy.