Apel IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie żółtej strefy w powiecie łowickim

Bronisław Węglewski, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, w imieniu Zarządu IRWŁ skierował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 sierpnia 2019r. o wyznaczeniu na terenie województwa łódzkiego w powiecie łowickim żółtej strefy ASF, która objęła obszar gmin: Chąśno, Kocierzew Południowy, Kiernozia oraz część gminy Łowicz tj. Świeryż  Pierwszy, Świeryż Drugi, Niedzwiada, Klewków, Małszyce, Popów, Strzelcew.

Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, apeluje do Ministra Rolnictwa o jak najszybsze działania zmierzające do zwalczenia ASF i zniesienia żółtej strefy z ww. terenów.

Rezerwuarem afrykańskiego pomoru świń są dziki, dlatego IRWŁ prosi o zobligowanie myśliwych z kół łowieckich z obszarów zagrożonych ASF do odstrzelenia całej populacji dzików z tego terenu. Obszary w powiecie łowickim objęte żółtą strefą to zagłębie producentów trzody chlewnej. Na tym terenie ponad 80 producentów (każdy z nich mający co najmniej 500 sztuk zwierząt) hoduje ok. 115 tys. sztuk świń. Hodowcy obawiają się pogorszenia opłacalności produkcji wieprzowiny i tego, że ubojnie i zakłady mięsne wykorzystają sytuację, aby wymusić na hodowcach zmniejszenie cen za dostarczoną wieprzowinę. Rolnicy skarżą się również, że myśliwi odmawiają odstrzału zgłoszonych im dzików, ponieważ te znajdują się poza rewirem ich koła łowieckiego.

Izba Rolnicza Województwa Łodzkiego zaznacza, że brak podjęcia radykalnych działań dotyczących zwalczania ASF na tym terenie, może przyczynić się do tego, że żółta strefa stanie się czerwoną, czyli obszarem objętym ograniczeniami związanymi
z produkcją i handlem wieprzowiny. 

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi