Apel IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie map podatności gleb na suszę

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemów z mapami podatności gleb na suszę. Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają liczne głosy od rolników, jak i urzędów gmin w sprawie problemów z działaniem i obsługą map podatności gleb na suszę na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
Niestety program ten nie działa tak, jak np. Geoportal. Nie można na stronie IUNG wpisać numeru działki i w ten sposób ją wyszukać. Najpierw trzeba znaleźć działkę np. na Geoportalu, a następnie na tej podstawie odnaleźć na mapach suszowych. Nie jest to łatwe, ponieważ program zawiesza się, a przez to są znaczne opóźnienia w pracach komisji suszowych. Dużym ułatwieniem dla Komisji byłaby także możliwość ściągania danych zawartych we wnioskach o dopłaty obszarowe, którymi to dysponuje ARiMR (oczywiście za zgodą osób zainteresowanych, biorąc pod uwagę RODO) bezpośrednio do protokołów o oszacowanie szkody. Teraz członkowie komisji wszystkie uprawy przepisują do protokołów suszowych z wniosku o dopłaty.

Pismo zostało wysłane do wiadomości: Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR oraz do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego