Apel IRWŁ do Rolników, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Łódzkiego

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do rolników, których dotknęła susza o niezwłocznie udanie się do właściwego Urzędu Gminy i wnioskowanie o powołanie komisji, które zajmą się szacowaniem strat w gospodarstwach. Jednocześnie zwracamy się do Pań i Panów Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów Województwa Łódzkiego o powoływanie komisji szacujacych starty (spowodowane suszą) w gospodarstwach rolnych. 

 

Apel Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie suszy przesłany do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz do Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego.