Apel IRWŁ o skup interwencyjny mleka i masła

W związku z pogarszającą się sytuacją w branży rolno–spożywczej i na wniosek rolników – producentów m.in.  mleka , w imieniu Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ skierował apel do Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR o podjęcie działań mających na celu uruchomienie w trybie pilnym interwencyjnego skupu mleka w proszku oraz masła. Informacje uzyskane z zakładów mleczarskich świadczą o dużych zapasach masła, mleka co może grozić  ograniczeniem lub częściowym  wstrzymaniem  skupu mleka  i tym samym pogorszeniem i tak już trudnej sytuacji materialnej  rolników i ich rodzin.

Stanowisko Zarządu KRIR

Do Komisarza UE Wojciechowskiego