Bezpłatne testy dla pracowników sezonowych z zagranicy – Minister przychyla się do wniosku rolników

Za niezbędne testy, wykonywane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci budżet państwa – poinformował 22 maja 2020 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W tej sprawie 13 maja 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił  się do  MRiRW wnosząc o pilne zdjęcie z rolników obowiązku pokrywania kosztów przeprowadzenia tego testu oraz zmianę procedur odbywania kwarantanny.

(Źródło: KRIR)