Finał wojewódzki  konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi”

7 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło się rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje!”. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród swoją obecnością zaszczycili: gospodarz finału, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi starszy bryg. Paweł Stępień, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Łodzi Tomasz Nowicki, który prowadził uroczystość; Andrzej Świderski - Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi, Paweł Jegier - dyrektor Łódzkiego Oddziału ARiMR, Jerzy Kuzański – dyrektor biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Grażyna Czyżak - zastępca dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Gabriela Sadowska - kierownik administracyjny Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Anna Krajewska reprezentująca Łódzkiego Kuratora Oświaty; Jagoda Perliceusz – Biazik z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz Przemysław Dobrowolski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Głównym organizatorem konkursu w województwie łódzkim był Oddział Regionalny KRUS w Łodzi. Współorganizatorami i fundatorami nagród byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Puchary dla szkół ufundowane zostały przez Wojewodę Łódzkiego.

Patronat medialny nad konkursem objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”.

 

W tym roku drugi człon tytułu konkursu – „niebezpieczne atrakcje w wakacje” – dotyczył niebezpieczeństw  występujących w rolnictwie w czasie wakacji, kiedy najmłodsi mieszkańcy wsi są szczególnie narażeni na zagrożenia.

 

Główne cele konkursu to:

promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,

poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom rolników w czasie nasilonych prac w okresie letnim,

rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

 

Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa: klasy 0 - III szkoły podstawowej (6-9 lat),

II grupa: klasy IV - VI szkoły podstawowej (10-13 lat).

 

W bieżącym roku, w konkursie wzięło udział 1606 uczniów ze 125 szkół podstawowych województwa łódzkiego. Komisja na etapie wojewódzkim postanowiła nagrodzić i wyróżnić po 15 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych.

 

Laureaci w I grupie wiekowej (klasy 0 - III):

 

I miejsce – Martyna Stefaniak z klasy III Szkoły Podstawowej w Czastarach;

II miejsce – Izabela Grochala z klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej w Janisławicach;

III miejsce – Weronika Napieraj z klasy II Szkoły Podstawowej we Włyniu;

IV miejsce – Marika Jaśkiewicz z klasy III Szkoły Podstawowej w Wiadernie;

V miejsce – Adam Kowalski z klasy II Szkoły Podstawowej w Kodrębie.

 

Wyróżnienia w I grupie wiekowej:

 

Julita Grzywacz z klasy I Szkoły Podstawowej SPSK w Klementynowie;

Piotr Kostrzewa z klasy II Szkoły Podstawowej w Sieńcu;

Dominik Smolarek z klasy „0” Szkoły Podstawowej w Domaniewie;

Nadia Gosiecka z klasy 1 Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipniku;

Alex Struszczyk z klasy I Szkoły Podstawowej w Lipinach;

Kinga Szybalska z klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Maz.;

Julia Fidala z klasy I Szkoły Podstawowej w Bełdowie;

Jakub Rosiński z klasy II Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brzezinach;

Igor Bednarczyk z klasy I Szkoły Podstawowej w Kazimierzu;

Weronika Komorowska z klasy III Szkoły Podstawowej nr 4 w Ozorkowie.

 

Laureaci w II grupie wiekowej (klasy IV - VI):

 

I miejsce –Amelia Domagała z klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy;        

II miejsce – Kamil Janas z klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Żdżarach;

III miejsce – Wiktoria Łuczyńska z klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Maz.;

IV miejsce – Bartosz Humaj z klasy V Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach;

V miejsce – Bartosz Chrustowski z klasy VI Szkoły Podstawowej w Rokicinach.

 

Wyróżnienia w II grupie wiekowej:

 

Wiktoria Walczak z klasy V Szkoły Podstawowej w Modlnej;

Patryk Pawlik z klasy IV Szkoły Podstawowej w Burzeninie;

Szymon Omieciński z klasy VI Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach;

Wojciech Węsierski  z klasy VI Szkoły Podstawowej w Ostrowie;

Kinga Sobolewska z klasy IV Szkoły Podstawowej w Micinie;

Jakub Cheba z klasy IV Szkoły Podstawowej w Regnowie;

Nikola Konik z klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3 w Radomsku;

Filip Rudnicki z klasy V Szkoły Podstawowej w Guzewie;

Patrycja Olczyk z klasy VI Szkoły Podstawowej w Wągrach;

Agata Lesiak z klasy VI Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach.

 

Po wręczeniu nagród i wyróżnień dzieci spotkały się z Przemysławem Dobrowolskim z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, który omówił najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania w lesie. Podczas finału odbywała się również wystawa sprzętu i umundurowania strażackiego.

Laureatki etapu wojewódzkiego: Martyna Stefaniak ze szkoły w Czastarach, Izabela Grochala ze szkoły w Janisławicach i Amelia Domagała ze szkoły w Rzeczycy zostały wyróżnione w etapie centralnym konkursu. 14 czerwca uroczyste podsumowanie etapu centralnego odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu, gdzie uczestniczki z naszego województwa otrzymają nagrody rzeczowe. Jest to duży sukces, zważywszy, że w konkursie plastycznym w tegorocznej edycji brało udział 32 697 uczniów z 2331 szkół podstawowych z całego kraju.

 

Przemysław Kraska

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi