Glifosat najdłużej do końca 2017 r.

29 czerwca 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła, że zdecydowała się na przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE na ograniczony czas, tj. najdłużej do końca 2017 r., czyli do momentu, gdy Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) przygotuje swoją opinię ws. glifosatu. Wtedy odbędzie się ponowna dyskusja na temat dalszego przedłużenia zezwolenia. Komisja ponadto rozmawia z państwami członkowskimi nad rozwiązaniami minimalizującymi m.in. stosowanie glifosatu przed żniwami. Więcej informacji w języku angielskim znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2012_en.htm.

To dobra informacja, ale warto przypomnieć, że Komisja Europejska na początku zaproponowała przedłużenie zezwolenia o 15 lat, a skończyło się na 18 miesiącach, pomimo pozytywnej oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i wielu innych uznanych instytucji naukowych. Przykład glifosatu pokazał – o czym mówił m.in. Komisarz Europejski ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Andriukaitis – że decyzje w sprawie środków ochrony roślin są podejmowane na podstawie argumentów politycznych, a nie naukowych.

(Źródło: KRIR)