Informacja z pracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za miesiąc styczeń 2020r. 

Część merytoryczna

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wydaje na wniosek gmin opinie  w sprawie przekształcenia gruntów leśnych na cele nieleśne i gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dniu 10.01.2020 r.  w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował do Wojewody Łódzkiego Tobiasza Adama Bocheńskiego prośbę o  zorganizowanie spotkania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego na temat najważniejszych problemów rolnictwa naszego regionu  w tym zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa ASF i wirusa ptasiej grypy. 

W dniu 15.01.2020 r. w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przekazał wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Delegaci wnioskują o możliwość stosowania nawozów azotowych przy sprzyjającej pogodzie od 1 lutego na terenie powiatu pajęczańskiego ze względu na:

położenie gospodarstw na ONW;

oraz na terenie lejów depresyjnych kopalni Bełchatów, Szczerców, Cementowni KCW Działoszyn co powoduje dodatkowe ograniczenie zasobów wody;

późny wysiew bez zasobów wody nie pozwala na szybki start, często nawóz nie ma jak się rozłożyć;

wysiew nawozu po pierwszym marca na uprawach rzepaku powoduje obniżenie plonu.

W omawianym okresie Zarząd IRWŁ wydał opinie do projektów:

- rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników”  w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020;                                                                                                

- ustawy o ochronie zwierząt ;                                                                                                                     

- rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  „Działanie rolno-środowiskowe- klimatyczne”  objętego PROW na lata  2014-2020;                                                                                                                                                                     

Posiedzenia Rad Powiatowych IRWŁ

W styczniu 2020r. odbyły się 2 posiedzenia Rady Powiatowej IRWŁ ( w dniu 22.01.2020 r.;   w Poddębicach; w dniu 24.01.2020r. Piotrkowie Trybunalskim). Członkowie podczas posiedzeń rozmawiali na temat: bieżącej sytuacji  w  rolnictwie ( w tym rozprzestrzenienia się wirusa ASF i grypy ptasiej), ubezpieczeń w rolnictwie. W posiedzeniach uczestniczyli również przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, którzy przekazali istotne informacje dla rolników.

Współpraca z KSOW

W związku z nowym konkursem dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w dniu 17 stycznia 2020 r. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego złożyła 2 wnioski.

Konferencje, targi, spotkania

W dniu 12.01.2020r. na zaproszenie posła Janusza Wojciechowskiego Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Posła na Sejm RP Grzegorza Lorka samorządowcy z regionu zebrali się   na spotkaniu opłatkowym w Piotrkowie Trybunalskim. Na zaproszenie Komisarza Janusza Wojciechowskiego w spotkaniu uczestniczył Bronisław Węglewski - Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Prezes IRWŁ i Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpracują między innymi w komisjach ds. rolnictwa w Brukseli. Komisarz Wojciechowski w swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił unijnej polityce rolnej i miejscu Polski w obrocie mięsem, natomiast poseł Grzegorz Lorek skupił się na sprawach lokalnych, czyli między innymi budowie trasy S12 oraz budowie odkrywki “Złoczew”.

W dniu 12.01.2020r.  spotkanie opłatkowo –noworoczne środowisk wiejskich Archidiecezji Łódzkiej  rozpoczęła  msza święta w intencji rolników celebrowana przez ks. biskupa Marka Marczaka w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie. Później uroczystości przeniosły się do strażnicy OSP w Widawie. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 rolników  i gości z terenu województwa łódzkiego. Przybyli m.in. parlamentarzyści, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, przedstawiciele władz samorządowych, związki zawodowe rolników, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem. Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego reprezentowali m.in.: Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ, Jan Kołodziejczyk - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Sieradzu, Piotr Kociołek - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Bełchatowie, Iwona Mamzer - Delegatka Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku do Walnego Zgromadzenia IRWŁ, Monika Mrowińska - Członek Rady Powiatowej IRWŁ w Łasku. Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół  w Widawie, a poczęstunek przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

W dniach 18-19.01.2020 r. miłośnicy drobiu ozdobnego, gołębi i królików mieli okazję odwiedzić już XVII Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Gołębi w Wieluniu w hali sportowej WOSIR. Znowu pobiliśmy kolejny rekord, my bijemy te rekordy podobnie jak Jurek Owsiak w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – powiedział  Krzysztof Wróbel, prezes Wieluńskiego Związku Królików i Drobnego Inwentarza. W tym roku swoje pupile zaprezentowało  200 wystawców z całej Polski i Europy. Po raz pierwszy przyjechali  do nas wystawcy z Łotwy, a królików zgłosili 1500, a wszystkich zwierząt na wystawie było 1600. Były  piękne okazy, wyjątkowe i niespotykane. Wzorem lat ubiegłych również w tym roku Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wsparła wystawę.

W dniu 31.01.2020r. w Sulejowie ( Hotel Podklasztorze) odbyło się posiedzenie Łódzkiego Zespołu PDO. Posiedzenie poświęcone było utworzeniu „ Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa” na rok 2020, oraz ustaleniu liczby i lokalizacji regionalnych doświadczeń PDO z roślinami jarymi i doborów odmian do tych doświadczeń.   Z ramienia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uczestniczyli; Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura, Włodzimierz Jaworski – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie oraz Sylwia Skulimowska. Warto dodać, że na łamach miesięcznika „W Nowej Roli” co miesiąc zamieszczane są informacje na temat odmian roślin badanych w doświadczeniach PDO autorstwa Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie.   

Inne

- Bezpłatna publikacja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego miesięcznik „W NOWEJ ROLI” trafia do rolników, mieszkańców wsi województwa łódzkiego.

- Prawnik Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego udziela bezpłatnie porad prawnych  dla  rolników. W omawianym okresie  zostało udzielonych  20  porad.                                                                             

Wszystkie działania, interwencje  podejmowane przez Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz informacje na temat sytuacji w rolnictwie są dostępne na stronie internetowej IRWŁ www.izbarolnicza.lodz.pl