IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie suszy w Łódzkiem

W imieniu Zarządu IRWŁ, Bronisław Węglewski - Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w którym wyraża zaniepokojenie wystąpieniem problemu suszy w województwie łódzkim. Brak opadów oraz wysokie temperatury, jak na styczeń i luty, potęgują wystąpienie suszy rolniczej. Ciepła jesień korzystnie wpłynęła na rozwój roślin ozimych. Obecnie wysoka temperatura jak na tę porę roku sprawiła, że rośliny znajdują się w okresie wegetacji, a nagła zmiana warunków atmosferycznych może stanowić dla nich duże niebezpieczeństwo. Sprzyja to również wystąpieniu chorób grzybowych. Rolnicy obawiają się wystąpienia już trzeci raz z rzędu suszy rolniczej w województwie łódzkim. Sytuacja ta wymaga podjęcia długofalowych działań m.in. poprzez:

- zagospodarowania wód powierzchniowych,

- możliwości gromadzenia wód na wypadek suszy.