IRWŁ do KRIR w sprawie wniosków Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, popierając wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Łowiczu w dniu 7.09.2018r., Bronisław Węglewski przesłał pismo do Wiktora Szmulewicza Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o rozpatrzenie i dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy zwiększenia puli  środków finansowych na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz  zwiększenia stawki w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych do 150 zł, ziemniaków do 500 zł. i rozszerzenie list odmian roślin do których przysługuje dopłata o kukurydzę. Drugi wniosek dotyczy objęcia ścisłą kontrolą fitosanitarną  płodów i produktów  rolnych sprowadzanych z Ukrainy. Trzeci wniosek dotyczy likwidacji dzików z terenu powiatu łowickiego w celu skutecznego zapobiegania rozprzestrzeniającej się na terenie kraju choroby ASF.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi