IRWŁ do Ministra Rolnictwa w sprawie pomocy finansowej dla rolników

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronisław Węglewski w związku z trudną sytuacją rolników w Polsce, spowodowaną między innymi przez suszę i niskie ceny owoców miękkich, zaapelował do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o zwrócenie się do Komisji Europejskiej w sprawie uwolnienia środków z rezerwy budżetu UE na pomoc dla polskich rolników, sadowników i plantatorów owoców miękkich. Pula środków pomocowych mogłaby się zwiększyć o kolejne 400 mln zł i wraz z kwota przeznaczoną z budżetu państwa byłaby znaczącą formą rekompensat. Dzięki temu również wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty mogliby otrzymać pomoc finansową. Jednocześnie zwracamy się do Pana Ministra o uregulowanie sytuacji na rynku owoców miękkich i rekompensaty dla tych rolników, którzy chcą zrezygnować z ich produkcji, pomimo, że niektórzy z nich mają zobowiązania wobec PROW 2014-2020 z których wynika kontynuacja produkcji przez 5 lat.