IRWŁ do ministra rolnictwa w sprawie problemów z monitoringiem suszy

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski - Prezes IRWŁ wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (do wiadomości Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR) z informacją o problemach jakie napotykają rolnicy w związku z  szacowaniem szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach i są ogłaszane z dużym opóźnieniem. Rolnicy obserwują „gołym” okiem zjawisko suszy na swoich polach co nie jest zbieżne z raportami IUNG. W związku z tym IRWŁ prosi o  podjęcie działań mających na celu  stworzenie nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce. IRWŁ proponuje, aby stacje pomiaru opadów były usytuowane na terenie każdej gminy (np. w szkołach rolniczych, ośrodkach doradztwa rolniczego). Izba Rolnicza Wjewództwa Łódzkiego apeluje o to, by podstawą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powinna być decyzja wójta gminy a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG.