IRWŁ do Wojewody Łódzkiego o konieczności zmian zasad szacowania strat

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau (do wiadomości Wiktora Szmulewicz –Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych) z informują, że rolnicy zgłaszają problemy w związku z  szacowaniem  szkód na podstawie monitoringu suszy – raportów ogłaszanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –PIB w Puławach. Dotychczasowe raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach. Rolnicy obserwują  „gołym” okiem zjawisko suszy na swoich polach, co nie jest zbieżne z raportami IUNG. IRWŁ apeluje o  podjęcie działań mających na celu,  aby podstawą szacowania szkód była decyzja gminnych komisji szacujących  straty a nie system monitoringu suszy opracowany przez IUNG. Ponadto rolnicy zgłaszają sygnały  o konieczności  szacowania szkód we wszystkich uprawach rolnych m.in. w rzepaku.