IRWŁ ponownie do Ministra Rolnictwa w sprawie raportów IUNG

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Bronisław Węglewski Prezes IRWŁ wystosował pismo do Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadal pojawiających się głosów niezadowolonych rolników dotyczących  raportów IUNG. W gminie Czastary (pow. wieruszowski)  komisja ds. szacowania szkód suszowych  nie uznaje wszystkich plantacji ziemniaków, gdyż ten gatunek nie jest uwzględniony raportami IUNG we wszystkich obrębach a skutki suszy widać „gołym okiem”. W tej gminie uprawy ziemniaków są położone 300 metrów od siebie. W jednym gospodarstwie strata została oszacowana, natomiast w drugim gospodarstwie komisja nie uwzględniła strat w ziemniakach, ponieważ w tym obrębie wg raportu IUNG susza nie wystąpiła. Natomiast komisja uwzględniła straty w zbożach. IRWŁ ponownie wnioskuje, aby raporty IUNG nie były podstawą do uruchomienia procedury związanej z wystąpieniem suszy. Pismo zostało wysłane do wiadomości Wiktor Szmulewicz – Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych i  Zbigniew Rau – Wojewody Łódzkiego. 

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi