IRWŁ w sprawie konieczności dostarczania wniosku o dopłaty obszarowe - szacowanie strat

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Andrzej Komala - Wiceprezes IRWŁ wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z informacją, ze do Izby wpływają liczne wnioski od niezadowolonych rolników, ponieważ komisje powołane przez Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów- Miast, Gmin szacujące szkody wywołane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wymagają od rolników potwierdzonych za zgodność z oryginałem wniosków o dopłaty bezpośrednie. W tym roku wnioski o dopłaty obszarowe producenci rolni składali za pomocą aplikacji eWniosek, większość nie drukowała ich, toteż mają problem z dostarczeniem dokumentu.  Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego prosi o podjęcie działań, aby rolnicy nie musieli dostarczać kopii wniosku, gdyż ich nie posiadają. Uzyskanie wniosku w wersji papierowej i jego potwierdzenie wywoła duże zamieszanie i tym samym utrudni pracę w ARiMR. 

Pismo zostało wysłane do wiadomości Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Zbigniewa Rau - Wojewody Łódzkiego. 

Odpowiedź MRiRW