IRWŁ w sprawie pomocy polskiego MSZ dla ukraińskich sadowników

Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji medialnych dotyczących pomocy polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rozwój ukraińskiego sadownictwa. Projekt realizowany jest przez „Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód" z Kielc oraz ukraińską Fundację Rozwoju Lokalnego”. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego odonosi się krytycznie do tego typu działan. Samorząd rolniczy stoi na stanowisku, że Rząd RP  powinien wspierać polskich sadowników i ogrodników w zakresie eksportu na rynki zewnętrzne a nie ich ukraińskich konkurentów. Państwo polskie powinno się zająć rozwiązywaniem problemów rodzimych plantatorów. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnosi o podjęcie działań na forum UE w kierunku zniesienia barier handlowych dotyczących możliwości eksportu polskich produktów rolnych na rynek rosyjski, który był atrakcyjnym miejscem sprzedaży polskich owoców i warzyw.