Klauzula informacyjna art. 13 ust. 1 i ust. 2 - BIP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 124, NIP 7251512675, (dalej jako „ADO”).
  2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem mailowym inspektor@alt.com.pl, numerem telefonu 426330174;
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku w postaci danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnianie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.;
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające je na zlecenie izby oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania;
  5. Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania działań ustawowych Izby oraz przez okres wymagany przepisami prawa;
  6. Osoby fizyczne, których dane dotyczą dysponują m. in. prawem żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej;
  7. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne / wymogiem ustawowym / warunkiem umownym / warunkiem zawarcia umowy.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować pod adresem Łódź ul. Beskidzka 124 lub pisemnie na adres 91-610 Łódź ul. Beskidzka 124.

Powyższa wiadomość  ma charakter wyłącznie informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.