Konieczny nowoczesny monitoring suszy w Polsce

W związku z wnioskiem Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie, w dniu 19 lipca 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu stworzenie nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce.

Zadaniem samorządu rolniczego, w oparciu i liczne sygnały od rolników, raporty IUNG nie odzwierciedlają stanu faktycznego na polach, w rzekach, lasach, stawach i są ogłaszane z dużym opóźnieniem dla danych upraw. Podstawą szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powinna być decyzja wójta gminy, a nie dane z systemu monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG.