Krajowa Rada Izb Rolniczych w sprawie ASF i sytuacji na rynku żywca wieprzowego