Listopadowe wydanie "W NOWEJ ROLI"

Szanowni Państwo, Przekazuję na Państwa ręce kolejny numer miesięcznika „W NOWEJ ROLI” - publikacji Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - i zachęcam do zapoznania się z tematyką tego wydania. „Nie śmiecę – żyję odpowiedzialnie” to główny temat numer. Na stronie 8 i 9 prezentujemy kilka wskazówek, które pomogą nam wszystkim bardziej zadbać o naszą planetę. Zanieczyszczenie naszego środowiska i śmieci, które nas zalewają to największy problem współczesnego świata, a postawa proekologiczna to przecież cel nowoczesnych i świadomych społeczeństw. Rozwój rolnictwa powoduje wzrost odpadów wytwarzanych również w naszych gospodarstwach. Mamy do czynienia z coraz większą ilością odpadów uciążliwych, a ze względu na wytwarzanie ich w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego i obowiązek sporządzania ewidencji odpadów, także rolnik jest zobowiązany do sporządzania tych zestawień oraz do przekazywania odpadów odpowiednim firmom.  Resort środowiska już zapowiada spore zmiany w prawie i pomoc rolnikom w tej kwestii. 17 października br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Wzajemności Członkowskiej „Gospodarz”, którego idea jest oparta na zasadzie wzajemności. Warunkiem uzyskania członkostwa w Związku jest zawarcie przez rolnika naszego regionu z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” co najmniej jednej z umów ubezpieczenia dla rolników o których piszemy na stronie 14.

Przy owocnej współpracy Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z Przewodniczącym Rady Związku Panem Janem Kołodziejczykiem, któremu gratuluję ponownego wyboru i Panią Anną Bieniawską Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi rolnicy województwa łódzkiego mogą liczyć na korzystne ubezpieczenie i wsparcie.

Zapraszam Państwa do lektury!

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego