Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów IRWŁ

1 października 2019 roku odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu IRWŁ oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. W czasie posiedzenia Komisji Rewizyjnej na Przewodniczącego Komisji został wybrany Eugeniusz Supera – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego.

Następnie Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze „Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ – stan na 20 września 2019 r.” oraz informacją dotyczącą proponowanych przeniesień między grupami wydatków i planowanych zmian w budżecie i planie finansowym na rok 2019.

Komisja Rewizyjna Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
Grzegorz Antoniewski – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie pabianickim
Adam Ciećka – Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieruszowskim
Krzysztof Juszyński – Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie opoczyńskim
Jerzy Karsznia – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieruszowskim
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI Eugeniusz Supera – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie brzezińskim 

W czasie wspólnego posiedzenia Komisji, dokonano również wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Statutu, Budżetu i Regulaminów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego którym został Marian Kacprzak – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego.

Następnie Członkowie Komisji zapoznali się ze „Sprawozdaniem z dochodów i wydatków IRWŁ– stan na 20.09.2019 r.” i z proponowanymi przeniesieniami w grupach wydatków w planie finansowym na rok 2019. Wydali również opinię w sprawie przeniesień między grupami wydatków w planie finansowym na rok 2019.

Komisja ds. Statutu, Regulaminów i Budżetu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 
Leszek Chmielecki – Delegat Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie poddębickim
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI Marian Kacprzak – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie opoczyńskim
Jan Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie sieradzkim
Zenon Kowalski – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie zduńskowolskim
Krzysztof Wróbel – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie wieluńskim.