Pierwsze posiedzenie Komisji Wojewódzkiej  ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 9.05.2019 w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się pierwsze  posiedzenie  Komisji Wojewódzkiej  ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.  powołanej przez X/V Walne Zgromadzenie IRWŁ w dniu 15 kwietnia 2019r. uchwałą Nr 6/IV/V/2019 (w sprawie ustalenia składu Komisji Wojewódzkiej w celu przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019r.). Podczas posiedzenia członkowie dokonali wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Komisji  Wojewódzkiej  ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 licpa 2019r. Przewodniczącym Komisji została pani Anna Janicka, zastępcą przewodniczącego została Pani Katarzyna Michaś natomiast na sekretarza wybrano pana Zbigniewa Jaworskiego. Komisja zapoznała się z treścią uchwały nr 1 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz ustaliła plan pracy Komisji.

Komisja ukonstytuowała się następująco:

 1. Czesław Dzierżawski
 2. Marzena Frydrychowska
 3. Anna Janicka - przewodnicząca 
 4. Zbigniew Jaworski - sekretarz 
 5. Beata Komarewska
 6. Katarzyna Michaś - wiceprzewodncząca
 7. Agata Olborska
 8. Mariusz Rosa
 9. Jadwiga Sałata
 10. Magdalena Stępień
 11. Dominik Węglewsk