Pismo do Mateusza Morawieckiego Wicepremiera RP

Szanowny Panie Premierze, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego otrzymał pismo od Zakładów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „TERPLAST” Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu - wiodącego producenta sznurka do maszyn rolniczych – w którym informują o działaniach organów kontroli skarbowych, kwestionujących zasadność stosowania 8% stawki podatku VAT na sprzedaż ww. sznurka i objęcie tej sprzedaży stawką 23%. Zarząd IRWŁ po przeanalizowaniu całej sytuacji wyraża swoje zaniepokojenie, ponieważ podniesienie stawki podatku VAT z 8% do 23 % spowoduje poważne reperkusje dla producentów rolnych. Bezpośrednim skutkiem podniesienia podatku VAT na sznurek do maszyn rolniczych będzie kolejny wzrost cen środków do produkcji rolnej, a co za tym idzie wzrost cen usług rolniczych. W konsekwencji spowoduje to dalszy spadek opłacalności produkcji rolnej. Ponadto dla konsumenta, skutkiem tego działania, będzie wzrost cen produktów rolnych. Nadmieniamy, że producenci rolni w ostatnich latach zmagają się z problemem stale zmniejszającej się opłacalności produkcji rolnej, bowiem wzrost cen środków do produkcji (nawozy, środki ochrony roślin, paliwo rolnicze itp.) nie jest adekwatny do cen uzyskiwanych za produkty rolne.

Wobec powyższego, pomimo ustawowej regulacji w zakresie stawki podatku VAT na sznurek do maszyn rolniczych, kwestionowanie tej stawki przez organy kontroli skarbowej jest dla samorządu rolniczego co najmniej niezrozumiałe i jest działaniem nie tylko na szkodę producenta sznurka, ale także działaniem na szkodę producentów rolnych.

W związku z tym Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego uprzejmie prosi Pana Premiera o podjęcie stosownych działań w przedmiotowej sprawie.  

Z poważaniem, 

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego 

 

W załączeniu:

 

Kopia pisma Zakładów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „TERMOPLAST”.

Interpretacja firmy „TERMOPLAST” z dnia  28.11.2016r. dot. preferencyjnej stawki podatku VAT stosowana przy sprzedaży sznurka do maszyn rolniczych.

 

Do wiadomości:

Pan Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pan Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Odpowiedź ministerstwa