Pismo IRWŁ do Hanny Zdanowskiej - Prezydent Łodzi w sprawie rolniczych targów

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski skierował na ręce Hanny Zdanowskiej - Prezydent Łodzi pismo w którym informuje, że w dniach od 16 do 18 lutego 2018r. w Łodzi w nowej Hali EXPO przy  Al. Politechniki 4 oraz hali MOSIR przy ul. Skorupki 21 mają się odbyć XVIII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XXI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Od 2011 roku Targi te odbywają się w Łodzi, zostały one przeniesione z Poznania. W ramach imprezy targowej odbywają się specjalistyczne targi technologii hodowli  i chowu zwierząt gospodarskich, dyskusje i prelekcje w ramach forum oraz ekspozycja maszyn i urządzeń. Bronisław Węglewski wyraża zaniepokojenie informacją, że organizacja targów w 2018 r. jest zagrożona ze względu na zbyt wygórowaną stawkę czynszu w stosunku do roku 2017 za wynajem hali MOSIR przy ul. Skorupki 21. Ze względu na centralne położenie miasta  Łodzi i bardzo dobre skomunikowanie targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W targach bierze udział ok 250 wystawców z kraju  i z zagranicy i są odwiedzane przez grupę ok. 40 tys. producentów rolnych.Są to największe tragi w Polsce poświęcone tematyce produkcji zwierzęcej. Od początku organizacji targów w Łodzi Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jest ich współorganizatorem. Organizacja tego typu targów to  prestiż  i  doskonała promocja miasta Łodzi i regionu. Wobec powyższego Prezes IRWŁ zwrócił z prośbą do Pani Prezydent o racjonalne obniżenie stawki za wynajem hali MOSIR – (nieprzystosowanej do tego typu ekspozycji) ze względu  na trudną sytuację branży rolniczej. Prezes IRWŁ zaznaczył, że wyprowadzenie targów z Łodzi byłoby niepowetowaną stratą dla miasta,  rolników regionu łódzkiego oraz całej branży rolnej.