Pismo IRWŁ do WFOŚIGW w sprawie wniosku o wapnowanie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Bronislaw Węglewski - Prezes IRWŁ oraz Jerzy Kuzański - Dyrektor IRWŁ skierowali pismo do Wojciecha Miedzianowskiego - Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie problemów z wnioskiem dotyczącym waonowania.  Do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego docierają głosy rolników, którzy mają problem z wypełnieniem wniosku w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Wniosek jest w wersji EXEL i wymaga osobnego wpisywania liter do każdej kratki. Niestety wymaga to poświęcenia czasu, a także zdarzają się pomyłki. Wniosek można wysłać tylko elektronicznie, więc nie jest możliwe jego ręczne wypełnienie. W związku z tym, że w niektórych regionalnych WFOŚiGW dostępne są wnioski w formacie PDF (edytowalnym), prosimy o udostępnienie takiego wniosku również dla rolników województwa łódzkiego. Rolnicy wnioskują także, aby podpisy na dokumentach dotyczących przyznanej dotacją mogli składać na terenie swojej gminy. Niektórzy z nich są zmuszeni by specjalnie jechać kilkadziesiąt kilometrów do siedziby Stacji Chemiczno-Rolniczej.