Posiedzenie Rady IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim - II Forum Rolnicze

W dniu 25 listopada 2016roku odbyło się VII posiedzenie w V kadencji  Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. Posiedzenie odbyło się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu w czasie trwającego II Forum Rolniczego Ziemi Piotrkowskiej, które poprowadził Tomasz Kowalski - Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas posiedzenia delegaci Rady Powiatowej  IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim dyskutowali na temat występującego wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń ASF, który to rozprzestrzenia się we wschodniej części kraju, a także  aktualnej sytuacji w rolnictwie w związku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Tak wiele trapiących pytań nasi członkowie mogli zadać podczas II Forum Rolniczego, które składało się z dwóch części praktycznej i teoretycznej. Podczas części praktycznej wszyscy członkowie posiedzenia wraz z przybyłymi rolnikami udali się na praktyczne ćwiczenia w czasie  których zostały przeprowadzone manewry na terenie gospodarstwa w miejscowości Proszenie na wypadek wystąpienia wirusa ASF w naszym powiecie. Organizatorami II Forum Rolniczego byli Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dra Pawła Śpiewaka i  Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez Starostę Piotrkowskiego Stanisława Cubałę.

W ćwiczenia te zostały zaangażowane wszystkie służby mundurowe zarówno  policja, straż pożarna zawodowa i ochotnicza, Nadleśnictwo, Inspekcja Transportu Drogowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Pokazy w terenie ukazały rolnikom poszczególne etapy działań służb weterynaryjnych w przypadku wystąpienia wirusa ASF na naszym terenie miały  za zadanie uświadomić rolników jaka przewrotna i straszna w skutkach  jest to choroba, która jest zagrożeniem ekonomicznym dla ich gospodarstw.

Prowadzący Powiatowy lek. wet. Paweł Śpiewak podkreślał, że na Afrykański Pomór Świń (ASF) nie ma szczepień, a w przypadku wykrycia ogniska wirusa  wszystkie sztuki świń w stadach rolników w promieniu 3 km znajdujące się w strefie zapowietrzonej,  zostaną w przeciągu kilku godzin wybite i zutylizowane. Natomiast w strefie zagrożonej o promieniu 10 km będzie obowiązywał zakaz wwozu i wywozu świń oraz badania stad świń, a przypadku stwierdzenia zagrożenia również wybicie stad zarażonych.

Manewry w terenie budziły wśród rolników największe zainteresowanie ponieważ mogli obejrzeć wszystkie etapy weterynaryjne od przygotowania technicznego lekarzy weterynarii poprzez wkroczenie na teren gospodarstwa zarażonego, pobranie prób krwi do badań ,a na końcu zabranie przez firmę utylizującą zabezpieczonych zwłok zwierząt. Jednym z ważnych elementów pokazu były czynności dezynfekcyjne osób, pojazdów i sprzętu użytego do przeprowadzania powyższych działań.

Po ćwiczeniach wszyscy uczestnicy II Forum Rolniczego udali się na część teoretyczną gdzie wykład poprowadził Główny Lekarz Weterynarii Kraju lek.wet. Włodzimierz Skorupski, który pozwolił wszystkim uczestnikom jeszcze raz utrwalić niezbędne informacje o wirusie Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) m.in. : charakterystyczne objawy występujące u świń zarażonych, zasady skutecznej bioasekuracji gospodarstw, dezynfekcja gospodarstw, konsekwencje wystąpienia choroby oraz obowiązek zgłaszania podejrzenia odpowiednim organom samorządu terytorialnego.

Kolejną poruszoną  tematyką  była tak ważna  i nurtującą wielu rolników zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt ,które obowiązują od 18 października 2016roku, którą poprowadził Błażej Krasoń - Naczelnik Wydziału IRZ ARiMR. Nowe zasady mają służyć zapobieganiu w rozprzestrzenia się chorób zakaźnych wśród zwierząt m.in.ASF ,a dotyczą one głównie posiadaczy trzody chlewnej. Zgodnie z nowymi przepisami posiadacz trzody chlewnej w której to zwierzę się urodziło zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia urodzenia oznakować ,dokonując założenia na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym  tj. numer siedziby stada w którym się zwierzę urodziło. Natomiast w przypadku opuszczenia – przemieszczenia się zwierzęcia z siedziby stada urodzenia do gospodarstwa innego rolnika należy dodatkowo oznakować zwierzę poprzez wytatuowanie jego numeru siedziby stada w którym to będzie przebywać powyżej 30 dni czyli do końca tuczu. W terminie 7 dni od dnia oznakowania zwierząt, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia podając liczbę oznakowanych sztuk zwierząt, taki termin ma również hodowca trzody chlewnej zwiększającej lub zmniejszającej liczebność stada. Nowe przepisy dotyczące  rejestracji  i znakowania zwierząt pozwalają nie tylko łatwo ustalić ich przemieszczenia ale przede wszystkim pozwolą zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo stad, mimo ,iż wyznaczyły hodowcom nowe obowiązki to może w porę posłużą wyeliminować ewentualne zagrożenia chorobami zakaźnymi .

Przybyły Janusz Ciesielski –  Dyrektor OT ANR w Łodzi przypomniał  zasady ustawy o obrocie nieruchomościami rolnymi oraz formy gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Omówił również  procedury dzierżawy i sprzedaży przez ANR  nieruchomości rolnych w formie przetargu publicznego ustnego (licytacji) oraz przetargu ograniczonego na dzierżawę lub sprzedaż  dla gospodarstw rodzinnych rolników indywidualnych  będących właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą  nieruchomości rolnych, których łączna  powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300ha. Ponadto wymagane  są kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 letnie zamieszkanie danej gminy na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości  rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie przez ten okres osobiście gospodarstwo rolne. Ustawa o obrocie ziemią została stworzona przeciwko spekulantom, a działki rolne o powierzchni do 0,30 hektara (0,30 arów) nie podlegają tej ustawie i oznacza to, że będzie mogła je kupić osoba nie będąca rolnikiem.

Ponadto II Forum Rolnicze gościło :

Roberta Telusa - Posła RP, Z-cę Przewodniczącego Komisji   Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.

Dariusza Klimczaka -Wicemarszałka Województwa Łódzkiego.

Grzegorz Franczaka – Z-cę Dyrektora ARiMR w Łodzi.

 Annę Pietraszko – Kierownika ARiMR w Piotrkowie Trybunalskim.

Mariusza Stobieckiego – Dyrektora ODR w Piotrkowie Trybunalskim.

Dariusza Walichowskiego – Z-cę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Artura Wnuka – Naczelnika Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego Komendy  Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Włodzimierza Kapca – Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Włodarzy Gmin:

Andrzej Jaros – Burmistrz Wolborza

Alojzy Włodarczyk -Wójt Gorzkowic

Elżbieta Komar

Specjalista ds. Obszarów Wiejskich i Obsługi Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie TRybunalskim