Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Brzezińskiego

W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyło się ostatnie w 2019 roku Posiedzenie  Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Brzezińskiego. Spotkanie odbyło się w LZD SGGW w Rogowie. Udział w nim wzięli Delegaci oraz zaproszeni Goście: Starosta Brzeziński – Renata Kobiera, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Jacek Tyrankiewicz, Ewa Czechowska  – WIORiN O/Brzeziny, Donata Włodarczyk – Kierownik BP ARiMR w Rogowie, Liliana Jagiełło – ARiMR BP Rogów, Dominika Głowacka – Kierownik KRUS w Brzezinach, Justyna Kubiak – KRUS w Brzezinach, Jacek Ossowicz – Członek Zarządu IRWŁ, Małgorzata Średzińska – Główna Księgowa IRWŁ, Barbara Hojnacka – Wójt Gminy Brzeziny, Mariusz Guzicki – Wójt Gminy Jeżów, Daniel Kołada – Wójt Gminy Rogów, Jakub Piątkowski – Z-ca Burmistrza Brzezin, Dorota Laska – Dyrektor TUW w Skierniewicach. Dyrektor TUW w Skierniewicach Pani Dorota Laska przedstawiła propozycje dot. ubezpieczeń w rolnictwie. Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej Eugeniusz Supera złożył życzenia świąteczno-noworocznne.

Leokadia Swaczyna

Specjalista ds. obszarów wiejskich