Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Tomaszowskiego

W dniu 12 lipca 2016 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Św. Antoniego 41 o godz. 10:00 odbyło się II Posiedzenie RP IRWŁ w Tomaszowie Maz.
Głównymi tematami były:

1. Wykonywanie na drogach publicznych kontroli:

a) dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne oraz przestrzegania warunków w nich określonych,

b) dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu, lub przewozów na potrzeby własne,

Kontrola przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym, związanych z wykonywaniem transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu drogowego. - Z-ca Kierownika WITD Łódź Pan Kuśmierski Robert

2. Omówienie nowych zasad obrotu ziemią rolną – Zastępca Dyrektora OT ANR Filia w Łodzi Pan Janusz Ciesielski.

Posiedzenie otworzył, poprowadził i zamknął Przewodniczący RP IRWŁ Powiatu Tomaszowskiego.

Karolina Galińska

Sepcjalista ds. obszarów wiejskich i obługi Rady Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim