Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zgierskiego

Delegaci powiatu zgierskiego spotkali się na posiedzeniu Rady w dniu 12 grudnia 2019 roku. Posiedzenie poprowadził przewodniczący Rady – Jerzy Kuzański. Tematem posiedzenia były sprawy związane z bieżącą sytuacją w rolnictwie. Omawiano sprawy związane z wapnowaniem gleb – dofinansowanie do wapna, sprawy związane z chorobą ASF i odstrzałem dzików. Pani kierownik Biura Pow. ARiMR Agata Grzelak-Makowczyńska omówiła bieżące zadania realizowane przez agencję tj. wypłata dopłat obszarowych i pomocy suszowej. Pani Katarzyna Białek-Traut Wicedyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Łodzi przeprowadziła szkolenie na temat ubezpieczeń w rolnictwie. Na zakończenie Przewodniczacy Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Zgierskiego Jerzy Kuzański złożył świąteczne i noworoczne życzenia. 

Anna Janicka

Specjalista ds. obszarów wiejskich