Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 17 września 2019 roku odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Przewodniczący Rady Janusz Terka otworzył posiedzenie oraz przywitał zaproszonych gości tj. Starostę Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka, Posła Grzegorza Lorka, Powiatowego Lekarza Weterynarii Pawła Śpiewaka, Przewodniczącego ZO PZŁ Cezarego Szadkowskiego. Podczas posiedzenia omówione zostały wspólne działania RP IRWŁ w Piotrkowie Trybunalskim  z Powiatem Piotrkowskim, Powiatowym Lekarzem Weterynarii jak i Łowczym PZŁ dotyczące zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF. Powiat piotrkowski jest na drugim miejscu w Polsce zagłębiem producentów trzody chlewnej. Na posiedzeniu podczas dyskusji padły propozycje comiesięcznych odstrzałów dzików na terenie powiatu piotrkowskiego i ościennych powiatów celem zmniejszenia populacji dzików, wprowadzenia strefy "0", uproszczenie procedur dających uprawnienia rolnikom do wstąpienia do kół łowieckich. W związku z wnioskami z Gminy Wola Krzysztoporska i Moszczenica dotyczącymi przekształcenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas II i III zostały na posiedzeniu rady wydane jednogłośnie dwie opinie negatywne i dwie opinie pozytywne dotyczące odrolnienia gruntów.

Elżbieta Komar

Specjalista ds. obszarów wiejskich