Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie

W dniu 05 listopada 2019 roku odbyło się trzecie w tej kadencji  posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie, które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady – Pan Paweł Sikora. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie oraz zaproszeni goście: p. Barbara Olech – przedstawiciel PGE GIEK  SA KWB Bełchatów , p. Zbigniew Wiaderny –przedstawiciel PGE GIEK SA KWB Bełchatów.

Głównym tematem spotkania było:

  • Wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne –wniosek złożony przez Gminę Sulmierzyce.
  • Zmiana dotyczy przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, na cele nieleśne o łącznej powierzchni  5,5721 ha, leżących na obszarze objętym projektem miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach geodezyjnych: Kuźnica i Eligiów, położonych w gminie Sulmierzyce.
  •   Oraz przeznaczenie gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas III, obejmujących powierzchnię 0,1401 ha wchodzących w skład obszarów położonych obrębach geodezyjnych: Eligiów, Bogumiłowice, Piekary, Dąbrowa, Sulmierzyce, Kordań- Anielów, Chorzenice, położonych w gminie Sulmierzyce.

Na posiedzeniu zostały też wysunięte wnioski:

  1. Wnioskujemy aby w Województwie Łódzkim zwiększyć limit na dofinansowanie ubezpieczeń odnośnie suszy.
  2. Wnioskujemy o zarezerwowanie kwoty na dopłaty DE MINIMIS w okresie budżetowania.
  3. Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Pajęcznie po zakończeniu realizacji porządku obrad i dyskusji dokonał zamknięcia posiedzenia. Podziękował uczestnikom za przybycie i merytoryczny wkład w przeprowadzone obrady

Izabela Potykanowicz

BP IRWŁ w Pajęcznie