Powołanie Komisji Okręgowych ds. Wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku

Dnia 10 czerwca 2019 roku odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji ds. wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku. Komisja Wojewódzka powołała Uchwałą nr 6/2019 Komisje Okręgowe ds. Wyborów do Rad Powatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. w okręgach wyborczych od Nr 1 do Nr 177.

Uchwała nr 6/2019

Uwaga zmiany składów Komisji Okręgowych 

Uchwała nr 7 Komisji Wojewódzkiej ds. Wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolnoiczej Województwa Łódzkiego

Uchwała nr 8 Komisji Wojewódzkiej ds. Wyborów do Rad Powiatowych Izby Rolnoiczej Województwa Łódzkiego