Prezes i Wiceprezes IRWŁ podpisali umowę na budowę budynku administracyjno-biurowego przy ulicy Beskidzkiej w Łodzi

3 stycznia 2018 roku w biurze IRWŁ w Łodzi, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski oraz Andrzej Komala Wiceprezes IRWŁ w imieniu Zarządu IRWŁ w składzie: Bronisław Węglewski - Prezes, Andrzej Komala - Wiceprezes, Ewa Bednarek - Członek, Mariusz Cheba - Członek, Dariusz Kowalczyk - Członek, podpisali umowę na budowę budynku administracyjno-biurowego z firmą P.H.B. ZAMBUD II, której właścicielem jest Bartłomiej Biniek. Firma P.H.B. ZAMBUD II wygrała przetarg nieograniczony - nr IRWŁ/R/4422/2017 - pn. „Budowa budynku administracyjno – biurowego – stan surowy zamknięty. Koszt inwestycji to 1 294 606, 06 zł, termin realizacji -  30 czerwiec 2018 roku. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego planuje wykorzystywać budynek do organizacji szkoleń i konferencji dla rolników z województwa łódzkiego.