Przebieg Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016 na terenie województwa łódzkiego

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 2016 na terenie województwa łódzkiego dobiegł do końca. Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego województwa zgłosiło się 79 gospodarstw. Uroczyste podsumowanie przebiegu konkursu na terenie województwa łódzkiego  nastąpiło 14 lipca 2016 r. w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury, gdzie odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016. Głównymi organizatorami były: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Konferencja była finansowana z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wśród współorganizatorów znaleźli się:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolita Łódzki, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, firma Oxyline sp. z o.o. z Pabianic i Fortech Technology.

 

W konferencji, którą prowadził Tomasz Nowicki dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi uczestniczyło około 100 osób, rolników i osób związanych ze środowiskiem wiejskim.

Wśród gości byli:

-posłowie Anna Milczanowska i Grzegorz Wojciechowski,

-wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk,

-członek Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba – Gzik,

-dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS Cezary Nobis,

-radni Sejmiku Województwa Łódzkiego: Ilona Rafalska, Piotr Adamczyk, Robert Baryła, Andrzej Górczyński,

-wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Sztuka – Polińska,

-dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi Paweł Jegier,

-dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmiany w Sulejowie Przemysław Majchrowski,

- Anna Bieniawska dyrektor Biura Regionalnego TUW w Łodzi,

-dyrektor sprzedaży firmy Oxyline Ewelina Janicka,

-zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Janina Golińska,

-zastępca dyrektora ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach Małgorzata Gabryelczak ,

-Ewa Bednarek członek zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,

-zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych Janusz Ciesielski,

-zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego Grażyna Czyżak,

-zastępca dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Włodzimierz Wojtaszek,

-Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak,

-Wójt Gminy Widawa Michał Włodarczyk,

-Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej ksiądz Jarosław Leśniak,

-Członek Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Jolanta Mitka,

-Młodszy brygadier Piotr Łukasik, który reprezentow Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,

-Aspirant Arkadiusz Bujwicki, który reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,

 

W konferencji brali również udział laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu, państwo Teresa i Marian Sękowie.

 

Konferencję poprowadził Tomasz Nowicki, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.

Spotkanie rozpoczął tenor Dariusz Stachura, śpiewak Teatru Wielkiego w Łodzi. Wykonał utwory operetkowe włączając do swego występu również publiczność zgromadzoną na spotkaniu.

 

Podczas konferencji przedstawione zostały wykłady na temat wypadkowości w rolnictwie oraz działaniach prewencyjnych instytucji około rolniczych, które mają zapobiegać zdarzeniom wypadkowym. Tematy konferencji:

-Działania prewencyjne w województwie łódzkim prowadzące do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy rolniczej – Przemysław Kraska, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi;

-Kampania Szanuj życie. Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym – Janusz Krupa, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi;

-Bezpieczne składowanie paliw – Paweł Płotnicki, Fortis Technology;

-Ochrona słuchu, oczu i głowy rolnika podczas pracy – Adam Żurawski, Oxyline sp. z o.o.;

-Zdarzenia ubezpieczeniowe w aspekcie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – Anna Bieniawska, Biuro Regionalne TUW „TUW” w Łodzi.

 

W przerwie konferencji pobyt gościom umilała Kapela Szymona z Zielkowic.

 

Po krótkiej przerwie nastąpiło długo oczekiwane wręczenie nagród i wyróżnień dla uczestników finału wojewódzkiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016.

Etap regionalny konkursu przebiegał w ramach trzech regionów: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi oraz Placówek Terenowych KRUS w Tomaszowie Mazowieckim i w Zduńskiej Woli. W ramach każdego regionu zostały powołane komisje konkursowe, które składały się z przedstawicieli następujących instytucji: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Komisje dokonały wizytacji gospodarstw. Komisje regionalne, po wizytacji i dokonanej ocenie gospodarstw wyłoniły po trzy najlepsze gospodarstwa rolne, które awansowały do finału wojewódzkiego.

 

Dziewięcioosobowa Komisja Wojewódzka powołana przez dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi składała się z przedstawicieli następujących instytucji: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kuratorium Oświaty w Łodzi i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Komisja Wojewódzka ponownie zwizytowała dziewięć najlepszych gospodarstw, sporządziła dokumentację zdjęciowa i dokonała oceny gospodarstw na „arkuszu oceny gospodarstwa”, będącego załącznikiem do regulaminu konkursu. Wyłoniła zwycięzcę etapu wojewódzkiego, który reprezentować będzie województwo łódzkie, w etapie krajowym. Komisja oceniała:

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części maszyn, podpory i inne zabezpieczenia,
  • stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,
  • wyposażenie w sprzęt p. poż.

 

Oprócz wyżej wymienionych, Komisja poddała ocenie także dodatkowe elementy oceny gospodarstwa, takie jak: wydzielenie miejsc do zabawy dzieci i wypoczynku dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, a w przypadku zatrudniana pracowników w gospodarstwie, ocenie podlegała również jakość wykonywanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy.

Miejsce

Imię i nazwisko uczestników
Adres

1.

Grażyna i Jan Rokiccy

Biała Rawska

pow. rawski

2.

Aleksandra i Mariusz Koczywąs

Nowy Regnów

Gm. Regnów

pow. rawski

3.

Stanisława i Andrzej Tarnowscy

Cieślin

Gm. Rozprza

pow. piotrkowski

4.

Iwona i Romuald Godlińscy

Konopnica

pow. wieluński

5.

Anna i Hubert Patuszyńscy

Dębina

Gm. Widawa

pow. łaski

wyróżnienia

Marzena i Zbigniew Paluchowie

Kurowice

Gm. Brójce

pow. łódzki - wschodni

Emilia i Jan Olesińscy

Wierzbie

Gm. Kutno

pow. kutnowski

Ewelina i Adam Piotrowscy

Anielin

Gm. Stryków

pow. zgierski

Anna i Janusz Famulscy

Kolonia Raducka

Gm. Osjaków

pow. wieluński

 

Klasyfikacja etapu wojewódzkiego:

 

Podczas ogłaszania wyników uczestnicy zapoznali się z dokumentacją zdjęciową każdego z nagrodzonych.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Izbę Rolnicza Województwa Łódzkiego dla najmłodszych uczestników finału wojewódzkiego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za najbezpieczniejsze gospodarstwo pod względem chemizacyjnym, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR za najlepiej wdrażane zasady cross- compliance, Oddział Terenowy ARR w Łodzi za najlepsze pod względem bhp stanowiska przy produkcji owoców, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolitę Łódzkiego, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi.

Puchary dla laureatów ufundowali: Wojewoda Łódzki oraz dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi.

Przemysław Kraska

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Zdjęcie: Anna Rzeźnik - Osuwniak z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego.