Rada Powiatowa IRWŁ w Zgierzu

Delegaci IRWŁ powiatu zgierskiego spotkali się na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku.  Tematem posiedzenia było:

- programy pomocowe dla rolników, które omówili przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przedstawiono realizację płatności pomocy suszowej, harmonogram naborów programów pomocowych – Młody Rolnik, Zalesianie itp.

- formy pomocy związane z wystąpieniem pandemii Corona – wirus przedstawiła przedstawicielka KRUS.

Formy te to: zasiłki chorobowe, ulgi, świadczenia opiekuńcze.

Pan Leszek Cichoszewski – dyrektor SDO Lućmierz przedstawił wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w woj. Łódzkim.

Delegaci zgłaszali swoje uwagi do w/w tematów oraz problemy jakie mają w obecnym czasie t.j ze sprzedażą produktów  rolnych.