Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli

Powiat zduńskowolski, choć jest jednym z najmniejszych w województwie łódzkim (369 km² powierzchni i około 70 tys. mieszkańców), ma wiele walorów takich jak: zabytki historyczne, kompleksy leśne, malownicze krajobrazy i prężnie rozwijający się przemysł. Najsilniejszym atutem gospodarczym Powiatu zduńskowolskiego oprócz przemysłu włókienniczego  stanowi rolnictwo,  niemal 70% powierzchni powiatu zajmują użytki rolne, należące do ok. 3300 gospodarstw indywidualnych. Istnieją więc warunki do rozwoju agroturystyki. Struktura i powierzchnia gospodarstw na terenie powiatu zduńskowolskiego jest zbliżona do średniej w województwie łódzkim. Średnia ta jest niższa niż średnia województwa i wynosi ok. 7,67 ha. Dane te są jednak mylące. Pod tym względem dokonują się ciągłe zmiany. Można zaobserwować sytuację, gdzie rolnicy uprawiają ziemię sąsiadów ze względu na duże zapotrzebowanie na paszę lub dogodne położenie ich pól względem własnych gospodarstw. W powiecie zduńskowolskim obok istniejących małych gospodarstw, powstaje coraz więcej nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych. Prowadzone są one przez pracowitych i dobrze wykształconych rolników. Gospodarstwa te spełniają pod każdym względem normy unijne. Możemy być z takiego rolnictwa dumni. My jako Izba Rolnicza działająca na tym terenie, przy okazji szkoleń, które prowadzimy, nie mamy problemu, aby zaprezentować nowoczesne gospodarstwo z naszego powiatu.

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli liczy 7 osób. Członkami Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie zduńskowolskim są: Gmina i Miasto Szadek: Krzysztof Jan Nowak - delegat na Walne Zgromadzenie IRWŁ, Agnieszka Bejmert, Gmina Zduńska Wola: Henryk Gudaś, Krzysztof Jonczyk, Miasto Zduńska Wola: Krzysztof Hubert Nowak, Gmina Zapolice: Zenon Kowalski- przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ, Wiesław Rumpel.

Sytuacja finansowa  rolników w Polsce jak i w naszym powiecie ulegała w ostatnich kilku latach systematycznemu pogorszeniu. W ostatnich dwóch latach nasze rolnictwo osłabiły jeszcze niskie ceny mleka i trzody chlewnej, susza oraz  wymarznięcia.  Na dodatek jest coraz więcej szkód spowodowanych przez zwierzynę  łowną. Rada Powiatowa IRWŁ w Zduńskiej Woli wielokrotnie wnioskowała m.in. o:

Zmianę  procedury  uznawania,  że  teren  został dotknięty klęską suszy.

Niebranie pod uwagę produkcji z 3 ostatnich lat, lecz  szacowanie  strat  rzeczywistych  w  danym  roku  i wypłatę odszkodowań.

Większy  udział  budżetu  państwa  w  ubezpieczeniach upraw.

Odszkodowania  za  szkody  łowieckie,  które powinny być wypłacane z budżetu państwa.

W  posiedzeniach  Rady  Powiatowej  IRWŁ  powiatu zduńskowolskiego często biorą udział przedstawiciele:  ARiMR, ARR,  WIORiN,  KRUS,  ŁODR,  udzielając szczegółowych     informacji na tematy interesujące  rolników  z  naszego  powiatu.  Rada Powiatowa IRWŁ współpracuje również z samorządami: UM i UG w Zduńskiej Woli, UMiG w Szadku i UG w Zapolicach, a także z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Łodzi oraz Hufcem Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli (organizacja kolejnych edycji Wojewódzkiego Rajdu Rowerowego OHP). 

Biuro  Rady  Powiatowej  IRWŁ  w  Zduńskiej Woli  mieści  się  przy ul. Ceramicznej 10, 98-220 ZduńskaWola, tel. 510 474 793, czynne poniedziałek, wtorek 8.00 – 16.00 i w środę w godzinach 8.00-12.00 Pracownik Biura pomaga rolnikom m.in. w: wypełnianiu wniosków obszarowych, wniosków  o  dopłatę  do  zakupu  kwalifikowanego materiału siewnego, sporządzaniu planów Rolnośrodowiskowych, sporządzaniu pism i podań urzędowych. W  ramach  działalności  biura  organizowane  są  szkolenia  z  m.in.:  „Zakresu  stosowania  środków  ochrony  roślin  przy użyciu sprzętu naziemnego”, a także inne, dotyczące programów i działań PROW.

 

Beata Komarewska

Specjalista ds. obszarów wiejskich i obsługi Rady Powiatowej IRWŁ w Zduńskiej Woli, Doradca Rolnośrodowiskowy w Woj. Łódzkim.