Ruszyła II edycja Powiatowego Konkursu Lew Kutnowski

LEW KUTNOWSKI to konkurs, który daje możliwość uhonorowania nowoczesnego rolnictwa oraz tych osób, które dzięki pomysłowości i wytrwałości w dążeniu do celu rozwijają swoje gospodarstwa i firmy, dbają o środowisko, kreują przy tym pozytywny wizerunek wsi i podnoszą jakość rolnictwa w powiecie kutnowskim. Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarstw rolnych i firm z terenu powiatu, osiągnięć zawodowych i społecznych rolników i przedstawicieli firm, przedsięwzięć innowacyjnych i ekoinnowacji służących ochronie środowiska i opartych na wykorzystaniu lokalnego potencjału.

Od 15 marca do 15 maja br. przyjmowane są zgłoszenia do dwóch kategorii konkursowych: I – rolnik II – firma. W Konkursie mogą uczestniczyć rolnicy i firmy, prowadzący działalność na terenie powiatu kutnowskiego. Zgłaszane przedsięwzięcie powinno być zrealizowane przez podmiot spełniający wymagania formalno-prawne niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działalności. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 września 2017 roku. Laureatów konkursu uhonoruje Starosta Kutnowski na finałowej gali. Nagroda główna to tytuł i statuetka „LEW Kutnowski” oraz wyróżnienie - statuetka „Kłos”

Kryteria oceny Kandydatów zawarte są w Regulaminie.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin

Karta Zgłoszenia

Deklaracja Uczestnictwa

Ogłoszenie o Konkursie

(Źródło: Powiat Kutno)