Serwis IMGW-PIB dla rolników - informacje i prognozy agrometeorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy(IMGW-PIB) od wielu lat redaguje stronę internetową poświęconą informacjom i prognozom agrometeorologicznym http://agrometeo.pogodynka.pl/. Celem portalu jest wspomaganie decyzji w zakresie prowadzenia prac polowych i zabiegów agrotechnicznych tak, aby w pełny sposób umożliwić rolnikom wykorzystanie panujących warunków pogodowych i klimatycznych. Na stronie dostępne są informacje o obserwowanym przebiegu podstawowych elementów meteorologicznych mających wpływ na stan wegetacji roślin, a także specjalistyczna prognoza pogody, warunki prowadzenia prac polowych i wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Publikowana jest również prognoza zagrożenia najważniejszymi agrofagami. Na podstawie danych satelitarnych prezentowane są informacje o najważniejszych elementach mających zasadniczy wpływ na przebieg produkcji roślinnej i plonowanie, takich jak ewapotranspiracja, wilgotność gleby, wielkość promieniowania docierającego do powierzchni ziemi. Na mapach przedstawione są również wyniki obserwacji fenologicznych wybranych roślin dziko rosnących obrazujące stan wegetacji na danym obszarze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) prosi wszystkich rolników o przesyłanie swoich opinii o portalu. "Jesteśmy otwarci i gotowi do współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie z Państwa strony są dla nas bardzo cenne i pozwolą nam doprecyzować treść merytoryczną serwisu, aby stał się on zrozumiały i użyteczny zarówno dla Państwa, jak i korzystających z niego indywidualnych rolników. Uprzejmie prosimy o upowszechnienie informacji o stronie http://agrometeo.pogodynka.pl/ wśród osób, które mogą być zainteresowane jej treścią."

Wszelkie uwagi i komentarze można przesyłać na adres Malgorzata.Kepinska-Kasprzak@imgw.pl lub poprzez zakładkę na stronie http://agrometeo.pogodynka.pl/kontakt