Sierpniowe wydanie miesięcznika "W NOWEJ ROLI"

W ostatni weekend wakacji - 26 i 27 sierpnia 2017 roku, w Kalinowej w powiecie sieradzkim odbędą się XXIV Krajowe Dni Ziemniaka pod hasłem „Ziemniak dziś i jutro”. Już dziś pragnę zaprosić Państwa na to wydarzenie, tym bardziej, że Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego jest współorganizatorem imprezy wraz z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Hodowlą Roślin Kalinowa Sp. z o.o., Agrosadem Sp. z o.o., Stowarzyszeniem Polski Ziemniak oraz Gminą i Miastem Błaszki. Mam nadzieję, że to wydarzenie pozwoli Państwu na zapoznanie się z nowymi odmianami ziemniaków, innowacyjnymi technologiami sadzenia, pielęgnacji, zbioru oraz nawożenia i ochrony ziemniaka. Będzie to również największy w historii Polski pokaz zbioru ziemniaków. Zaprezentujemy Państwu jednocześnie od sześciu do ośmiu jedno-, dwurzędowych i samobieżnych kombajnów różnych producentów. Warto to zobaczyć! Zaproszenie dla Państwa oraz program i plan XXIV Krajowych Dni Ziemniaka publikujemy na stronie 8 i 9 tego wydania naszego miesięcznika. Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przygotowali XXIV
Krajowe Dni Ziemniaka i poprzez różne działania angażują się w promocję polskiej żywności. Samorząd rolniczy zawsze czynnie uczestniczy we wszelkich tego typu przedsięwzięciach, które również mają na celu poprawę jakości życia na wsi.
Zapraszam do Kalinowej na XXIV Krajowe Dni Ziemniaka!

Bronisław Węglewski

Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego