Sygnały od rolników z terenu województwa łódzkiego

W imieniu Zarządu IRWŁ, Prezes Bronisław Węglewski wystosował pismo do Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie licznych sygnałów od rolników, w szczególności z powiatu wieruszowskiego, z prośbą o podjęcie działań mających na celu radykalną i trwałą redukcję populacji dzików na obszarze Polski do stanu 0,5 szt. na 1 m2. Dziki są głównym źródłem przenoszenia wirusa ASF oraz wyrządzają największe szkody w uprawach rolnych. Drugim problemem jaki zgłaszają rolnicy jest wysyłanie przez Urzędy Kontroli Skarbowej wezwań do producentów mleka w sprawie rozliczenia się ze sprzedaży kwot mlecznych i osiągnięcia dodatkowych dochodów z tej transakcji. Urzędy Kontroli Skarbowej żądają  potwierdzenia cen obowiązujących na kwoty mleczne w latach 2011-2014. Z posiadanych informacji wynika, że Agencja Rynku Rolnego jak i inne instytucje nie prowadziły ewidencji cen kwot mlecznych funkcjonujących na rynku w danym okresie. Duże rozbieżności w cenach sprzedaży kwot mlecznych wynikały z podaży i popytu, i wynosiły  od 0,20 do 1,20 zł/kg.  Zdaniem Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego Urzędy Kontroli Skarbowej nie mają prawa kwestionować umów cywilno-prawnych zawieranych między rolnikami na sprzedaż – kupno kwoty mlecznej. Kolejnym problemem, o którym wspomniał w piśmie do KRIR - Prezes IRWŁ, zgłaszanym przez rolników jest  wprowadzenie zmiany w działaniu „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, aby przekazujący gospodarstwo mógł zachować status domownika.