Uroczyste otwarcie biura Powiatowego IRWŁ w Opocznie z udziałem Ministra Rolnictwa

W dniu  4.10.2019 odbyło się w Opocznie posiedzenie z uroczystym otwarciem Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie. Otwarcia poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski,  Bronisław Węglewski – Prezes  IRWŁ oraz Marian Kacprzak- Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w Opocznie. Po uroczystym otwarciu biura odbyło się posiedzenie delegatów IRWŁ z udziałem zaproszonych gości m.in. Prezesa IRWŁ Bronisława Węglewskiego, Członka Zarządu IRWŁ – Jacka Ossowicza, Roberta Telusa – Posła na Sejm, Janusza Ciesielskiego – Dyrektora KOWR, Tomasza Kopera – Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach, Włodzimierza Skorupskiego – Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Łódźi, Dominika Hamrina – Dyrektora ARiMR w Łodzi. Delegaci oraz zaproszeni goście poruszali tematy bliskie rolnikom naszego powiatu, m.in. rozmawiano na temat przymrozków wiosennych i ich skutków w sadach, tegorocznej suszy, zagrożenia ASF, szkód łowieckich, oznaczenia produktów polskich.