W sprawie wycofania substancji czynnej dikwat z ochrony ziemniaka

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego za pośrednictwem KRIR wnioskował do MRiRW u udzielenie informacji w sprawie wycowania DIKWATU z ochrony ziemniaka, pismo i odpowiedź Ministra Rolnictwa w zał.