Wniosek IRWŁ do Ministerstwa o podjęcie działań w sprawie trudnej sytuacji na rynku ziemniaka

W imieniu Zarządu IRWŁ Bronisław Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa Łodzkiego wystosował pismo do Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi w związku z licznymi sygnałami od rolników, szczególnie z powiatu sieradzkiego (tzw. zagłębia ziemniaczanego), z prośbą o podjęcie działań w sprawie trudnej sytuacji na rynku ziemniaka spowodowaną bardzo niską ceną. Obecna sytuacja na rynku zbytu ziemniaka budzi duży niepokój wśród producentów rolnych. Spowodowane to jest nadmierną podażą tego towaru. Wielu rolników nie ma możliwości przechowywać ziemniaków albo nie mają już miejsca  ich przechowywać, co zmusza ich do sprzedaży ziemniaka za bardzo niską cenę. Niekorzystne warunki atmosferyczne, sprawiły, że duża grupa rolników do dnia dzisiejszego nie jest w stanie wjechać w pole w celu dokonania zbioru. W związku z tym proszę o zorganizowania spotkania roboczego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie.