Wniosek IRWŁ do ministra środowiska - szkody wyrządzone przez ptactwo

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Weglewski popierając wniosek zgłoszony przez rolników z powiatu zduńskowolskiego (m. Kalinowa, Ptaszkowice, Podule) wystosował pismo do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka (do wiadomości Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza) z prośbą o interwencję. Wniosek rolników dotyczył szkód wyrządzonych głównie przez dzikie gęsi, łabędzie, żurawie w uprawach rolnych. Rolnicy domagają się uzyskania odszkodowań za straty spowodowane przez ptaki. Ptaki te przesiadują na polach lub też wracają na nie z miejsc noclegowych i niszczą zasiewy pszenicy oraz rzepaku co powodując duże straty.

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska str. 1

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska str. 2