Wniosek IRWŁ do ministra infrastruktury i budownictwa oraz odpowiedzi

W imieniu Zarządu IRWŁ  Bronisław Węglewski Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował pismo do Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury i Budownictwa w związku z licznymi uwagami rolników zaniepokojonych zamykaniem i likwidacją przejazdów kolejowych na drogach wewnętrznych, które przechodzą przez tory magistrali kolejowej nr 130, łączącej Śląsk z Wybrzeżem. Drogi te zapewniają rolnikom dojazd do pól w związku z tym Zarząd IRWŁ wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia utrzymania ww. przejazdów. Likwidacja przejazdów w sposób znaczny utrudnia i uniemożliwia rolnikom dojazd do siedlisk i  pól uprawnych. To powoduje, że rolnicy zmuszeni są do dokonywania wielokilometrowych objazdów, co skutkuje zwiększeniem kosztów i tak już w bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie, a jednocześnie może wpłynąć na obniżenie całkowitej wartości gospodarstw. Zarząd IRWŁ zdaje sobie sprawę z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym,  jednakże nie może się to odbywać kosztem rolników, poprzez likwidację dotychczas istniejących przejazdów. W związku z powyższym uprzejmie prosimy Pana Ministra o podjęcie stosownych działań.

Do wiadomości:

1. Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Odpowiedź Polskich Kolei Państwowych