Wniosek IRWŁ o spotkanie z Wojewodą Łódzkim w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski po raz kolejny skierował do Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau prośbę o pilne zorganizowanie spotkania instytucji pracujących na rzecz rolnictwa województwa łódzkiego.

Tematyka tego spotkania powinna dotyczyć trudnej sytuacji w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem:

- sytuacji na rynku trzody chlewnej, w związku z zagrożeniem wirusem ASF, którego ogniska wykryto na terenie województwa mazowieckiego - obszarze graniczącym z województwem łódzkim.

Część gmin z powiatu łowickiego została włączona do strefy żółtej, co spowodowało, że zmniejszyło się zapotrzebowanie na żywiec wieprzowy, a dodatkowo ubojnie i zakłady mięsne zaczęły wykorzystywać sytuację, aby wymusić na hodowcach z tego obszaru zmniejszenie cen za dostarczony towar.

- likwidacji skutków dotkliwej suszy, która szczególnie dotknęła teren województwa łódzkiego.

 Skutki suszy są odczuwalne we wszystkich gminach, także na najmocniejszych pod względem bonitacji glebach.

Prezes IRWŁ zaznaczył,  że sytuacja jest naprawdę trudna, stąd samorząd rolniczy liczy na zaangażowanie Wojewody Łódzkiego w organizację tego spotkania. Pozwoli to na wypracowanie wniosków, które powinny uruchomić działania prowadzące do rozwiązania tej trudnej dla rolników sytuacji.