Wniosek o uznanie wirusa ptasiej grypy HPAI/H5N8 za chorobę zwalczaną z urzędu

W odpowiedzi na przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w dniu 12 grudnia 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi. Proponowane w projekcie zakazy, nakazy i obowiązki mają przyczynić się do wzmocnienia zasad bioasekuracji przez gospodarstwa utrzymujące drób. Dla ferm drobiowych wydaje się, że nie stanowić to będzie większego problemu. Natomiast wątpliwości samorządu rolniczego, budzi, stosowanie i przestrzeganie niektórych przepisów rozporządzenia przez gospodarstwa utrzymujące do 50 sztuk drobiu, w tym na potrzeby własne, a mianowicie:

1. Przepis § 1.ust 1 pkt 2) pkt f) projektu wprowadza obowiązek wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób, oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

2. Przepis § 1.ust 2) pkt k) wprowadza obowiązek dokonywania codziennego   przeglądu   stad   drobiu   wraz   z prowadzeniem dokumentacji, zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy, lub nieśności.

Jednocześnie samorząd rolniczy zwrócił uwagę na zapis § 2. wprowadzający obowiązek utrzymywania drobiu w pomieszczeniach lub w innych miejscach zapewniających brak kontaktu z dzikimi ptakami. Wydaje się, iż przepis ten powinien obowiązywać wszystkie podmioty utrzymujące drób, a nie tylko prowadzące działalność w zakresie utrzymywania drobiu w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt.

Zawnioskowano także, aby nowy wirus ptasiej grypy HPAI/H5N8 był uznany za chorobę zwalczaną z urzędu.

(Źródło: KRIR)