Wniosek Rady Powiatowej w Wieluniu o podjęcie działań mających na celu niepodpisanie umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP)

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przesłał wniosek podjęty przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Wieluniu do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych - Wiktora Szmulewicza. Wniosek dotyczył podjęcia działań mających na celu niepodpisanie umowy o wolnym handlu między USA a UE (TTIP). Zdaniem rolników może dojść do wielkiego konfliktu koncernu Monsanto produkującym genetycznie modyfikowane nasiona lub firmą Cargill dostarczającą towary dla przemysłu rolno-spożywczego.  Rolnicy uważają, że podpisanie ww. umowy może spowodować nadmierny napływ „żywności śmieciowej” oraz modyfikowanej (GMO).