Wnioski Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski przesłał wnioski zgłoszone (w dniu 15.05.2019r.) przez członków Rady Powiatowej IRWŁ w Poddębicach do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza z prośbą  o rozpatrzenie i  dalszą realizację. Pierwszy wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu obowiązek umieszczenia tabliczki z imieniem nazwiskiem i numerem telefonu pszczelarza na ulach, które rozstawia często  na polach dzierżawionych aby rolnik wykonujący zabiegi środkami ochrony roślin mógł się  skontaktować i poinformować  o stosowanych opryskach. Drugi wniosek dotyczy doprecyzowania pojęcia dochodu uzyskanego poza rolnictwem w ramach działania ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw” w przypadku gdy posiadaczem gospodarstwa jest żona  a oboje z mężem  pracują zawodowo i nie mają rozdzielności majątkowej. W tym przypadku czy dochód  będzie liczony  obu małżonków czy tylko dochody będą brane pod uwagę tej osoby która wystąpi z wnioskiem. Trzeci wniosek dotyczy podjęcia działań mających na celu umożliwienie rolnikom, którzy uzyskali prawo do emerytury skorzystania z ośrodków rehabilitacyjnych KRUS  w celu podbudowania zdrowia.

Odpowiedź MRiRW